k.ú.: 761753 - Synalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582450 - Synalov NUTS5 CZ0643582450
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1302984
zahrada 110 84575
ovoc. sad 7 47509
travní p. 296 874128
lesní poz 197 4335179
vodní pl. nádrž umělá 2 2499
vodní pl. tok přirozený 3 1641
zast. pl. zbořeniště 1 125
zast. pl. 110 32315
ostat.pl. dráha 1 594
ostat.pl. jiná plocha 41 19705
ostat.pl. manipulační pl. 13 8365
ostat.pl. neplodná půda 58 111682
ostat.pl. ostat.komunikace 62 71322
ostat.pl. silnice 5 23532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3371
ostat.pl. zeleň 10 2779
Celkem KN 1166 6922305
Par. KMD 1166 6922305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 104
LV 128
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2017
KM-D 1:2880 26.08.2002 13.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.08.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.