k.ú.: 761800 - Slemeno u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576816 - Synkov-Slemeno NUTS5 CZ0524576816
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 10242
orná půda 120 1224524
zahrada 112 103142
ovoc. sad 56 1145609
travní p. 203 976436
lesní poz les(ne hospodář) 1 3927
lesní poz 50 641982
vodní pl. nádrž přírodní 1 2256
vodní pl. nádrž umělá 1 325
vodní pl. tok přirozený 26 56905
vodní pl. tok umělý 13 31680
vodní pl. zamokřená pl. 1 1880
zast. pl. společný dvůr 1 153
zast. pl. zbořeniště 2 165
zast. pl. 134 57460
ostat.pl. dráha 4 17072
ostat.pl. jiná plocha 111 113030
ostat.pl. neplodná půda 9 12285
ostat.pl. ostat.komunikace 84 159426
ostat.pl. silnice 4 40066
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15137
ostat.pl. zeleň 21 40673
Celkem KN 957 4654375
Par. DKM 957 4654375
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.used 14
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 131
LV 221
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2013
DKM-KPÚ 21.12.2009 1:1000 22.12.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1840 18.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 28.05.2022 18:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.