k.ú.: 761818 - Synkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576816 - Synkov-Slemeno NUTS5 CZ0524576816
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 2 3227
orná půda 98 1103238
zahrada 121 85330
ovoc. sad školka 1 12276
ovoc. sad 13 194805
travní p. 143 573203
lesní poz ostat.komunikace 3 2298
lesní poz 77 306621
vodní pl. rybník 1 560
vodní pl. tok přirozený 6 46244
vodní pl. tok umělý 9 15793
zast. pl. společný dvůr 2 593
zast. pl. zbořeniště 1 586
zast. pl. 132 54173
ostat.pl. dráha 3 19480
ostat.pl. jiná plocha 23 13640
ostat.pl. manipulační pl. 10 33050
ostat.pl. neplodná půda 9 7332
ostat.pl. ostat.komunikace 63 77365
ostat.pl. silnice 8 25926
ostat.pl. zeleň 12 13700
Celkem KN 737 2589440
Par. DKM 737 2589440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.used 30
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 125
LV 148
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2013
DKM-KPÚ 07.06.2010 1:1000 08.06.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 19.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 19:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.