k.ú.: 761826 - Syrovátka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571008 - Syrovátka NUTS5 CZ0521571008
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 13183
orná půda 140 1146726
zahrada 189 142429
travní p. 29 77225
lesní poz 6 39400
vodní pl. nádrž umělá 7 22741
vodní pl. tok přirozený 1 1351
vodní pl. tok umělý 17 12792
zast. pl. společný dvůr 4 677
zast. pl. zbořeniště 9 1648
zast. pl. 210 95642
ostat.pl. dráha 6 37634
ostat.pl. jiná plocha 18 10710
ostat.pl. manipulační pl. 23 132593
ostat.pl. neplodná půda 3 4420
ostat.pl. ostat.komunikace 67 54860
ostat.pl. silnice 10 26460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12584
ostat.pl. zeleň 1 405
Celkem KN 742 1833480
Par. DKM 742 1833480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 151
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 208
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 247
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.05.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 22.05.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 18:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.