k.ú.: 761834 - Syrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583936 - Syrovice NUTS5 CZ0643583936
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1262 6533145
vinice 99 118367
zahrada 441 199565
ovoc. sad 5 16381
travní p. 20 11048
lesní poz 6 37823
vodní pl. nádrž umělá 2 20739
vodní pl. tok přirozený 16 16245
vodní pl. tok umělý 6 20378
zast. pl. společný dvůr 2 3908
zast. pl. zbořeniště 5 862
zast. pl. 803 288282
ostat.pl. jiná plocha 223 220188
ostat.pl. manipulační pl. 72 151282
ostat.pl. neplodná půda 157 134433
ostat.pl. ostat.komunikace 194 258281
ostat.pl. pohřeb. 2 6318
ostat.pl. silnice 82 184115
ostat.pl. skládka 1 186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11507
ostat.pl. zeleň 41 33013
Celkem KN 3444 8266066
Par. DKM 3444 8266066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 448
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. garáž 33
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 798
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 16
LV 1029
spoluvlastník 1429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2011
DKM-KPÚ 02.08.2007 1:2000 25.09.2007 *)
THM-V 1:2000 01.10.1971 18.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.