k.ú.: 761842 - Syrovín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586633 - Syrovín NUTS5 CZ0645586633
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62101 - Bzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 88 179058
orná půda 1369 2494542
vinice 172 326361
zahrada 169 166741
ovoc. sad 195 157858
travní p. mez, stráň 1 2107
travní p. 158 97048
lesní poz 130 275948
vodní pl. nádrž umělá 7 9732
vodní pl. tok přirozený 6 1781
vodní pl. tok umělý 4 33394
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 3 819
zast. pl. 250 81673
ostat.pl. jiná plocha 38 5404
ostat.pl. manipulační pl. 14 20342
ostat.pl. mez, stráň 4 333
ostat.pl. neplodná půda 179 66583
ostat.pl. ostat.komunikace 484 103795
ostat.pl. pohřeb. 1 1289
ostat.pl. silnice 128 43467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8104
ostat.pl. zeleň 20 1854
Celkem KN 3422 4078237
Par. DKM 3422 4078237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 165
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 1
Celkem BUD 233
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 624
spoluvlastník 1203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.1996
S-SK ŠS 1:2880 1827 17.11.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 25.05.2022 12:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.