k.ú.: 761877 - Žďár u Kumburku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577570 - Syřenov NUTS5 CZ0514577570
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 454257
zahrada 52 61090
ovoc. sad 1 2759
travní p. 87 271709
lesní poz 30 95459
vodní pl. nádrž umělá 1 510
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 4 689
zast. pl. 58 13833
ostat.pl. jiná plocha 2 917
ostat.pl. manipulační pl. 12 2290
ostat.pl. neplodná půda 20 16510
ostat.pl. ostat.komunikace 42 42235
ostat.pl. silnice 3 25767
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3040
ostat.pl. zeleň 1 821
Celkem KN 377 991911
Par. DKM 241 904454
Par. KMD 136 87457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 10
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 57
LV 100
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.08.2013 1:1000 22.08.2013 *)
S-SK GS 09.12.2010 1:2880 2010 22.08.2013 Na části - vzniklo přesunem části S-SK parcel z k.ú. Nová Ves n. Pop. v průběhu KPÚ Nová Ves (16 parcel, 2,2110 ha).
KMD 1:1000 17.10.2008 Od -ověř TO. KMD.
S-SK GS 1:2880 1824 17.10.2008 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.