k.ú.: 761885 - Lhota u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561215 - Stříbro NUTS5 CZ0327561215
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 2663670
zahrada 63 42256
travní p. 142 1203322
lesní poz 112 3991129
vodní pl. nádrž umělá 2 4248
vodní pl. tok přirozený 5 17223
vodní pl. tok umělý 15 16354
vodní pl. zamokřená pl. 1 739
zast. pl. společný dvůr 4 2071
zast. pl. zbořeniště 16 7277
zast. pl. 73 37009
ostat.pl. jiná plocha 62 48653
ostat.pl. manipulační pl. 2 7645
ostat.pl. neplodná půda 42 33272
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2421
ostat.pl. ostat.komunikace 59 69777
ostat.pl. silnice 5 64739
Celkem KN 794 8211805
Par. DKM 794 8211805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 71
LV 88
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1991 01.01.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:40

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.