k.ú.: 761893 - Sytno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 557081 - Sytno NUTS5 CZ0327557081
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 2396923
zahrada 129 52826
travní p. 55 236029
lesní poz 94 1369954
vodní pl. nádrž umělá 6 7655
vodní pl. rybník 1 181701
vodní pl. tok přirozený 1 770
vodní pl. tok umělý 24 53002
vodní pl. zamokřená pl. 1 12743
zast. pl. společný dvůr 5 497
zast. pl. zbořeniště 11 2438
zast. pl. 180 54635
ostat.pl. jiná plocha 52 81033
ostat.pl. manipulační pl. 9 48081
ostat.pl. neplodná půda 4 2461
ostat.pl. ostat.komunikace 86 122652
ostat.pl. silnice 5 69684
ostat.pl. zeleň 62 443064
Celkem KN 795 5136148
Par. DKM 795 5136148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 137
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 165
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.11.2005 1:1000 11.11.2005 *)
DKM 1:1000 01.01.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1991 01.01.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1991


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.