k.ú.: 761915 - Šakvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584924 - Šakvice NUTS5 CZ0644584924
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2132 7659909
vinice 208 161331
zahrada 329 119537
ovoc. sad 5 17702
travní p. 41 58098
lesní poz 53 35019
vodní pl. nádrž umělá 102 1681561
vodní pl. tok přirozený 10 34549
vodní pl. tok umělý 2 16968
vodní pl. zamokřená pl. 10 193031
zast. pl. společný dvůr 1 588
zast. pl. zbořeniště 3 718
zast. pl. 926 333191
ostat.pl. dráha 3 123907
ostat.pl. jiná plocha 379 315629
ostat.pl. manipulační pl. 278 137629
ostat.pl. neplodná půda 101 85103
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 143
ostat.pl. ostat.komunikace 446 459660
ostat.pl. pohřeb. 1 2506
ostat.pl. silnice 54 57339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21123
ostat.pl. zeleň 48 441521
Celkem KN 5139 11956762
Par. DKM 2364 10200920
Par. KMD 2772 1755500
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 413
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 130
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 20
č.e. ubyt.zař 2
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 45
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 798
byt.z. byt 25
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 59
Celkem JED 88
LV 1307
spoluvlastník 1916

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.08.2016 1:1000 17.10.2016 *)
KMD 1:1000 11.08.2016 intravilán
DKM-KPÚ 06.02.2007 1:1000 20.06.2007 *) část k.ú.- vodní dílo Nové Mlýny
S-SK ŠS 1:2880 1825 17.10.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 16.05.2022 07:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.