k.ú.: 761966 - Šanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585807 - Šanov NUTS5 CZ0724585807
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 612128
zahrada 224 185975
travní p. 1136 2533485
lesní poz 734 5130567
vodní pl. tok přirozený 89 65207
vodní pl. zamokřená pl. 6 1368
zast. pl. zbořeniště 10 4242
zast. pl. 257 102113
ostat.pl. jiná plocha 112 44196
ostat.pl. manipulační pl. 57 24494
ostat.pl. neplodná půda 570 207343
ostat.pl. ostat.komunikace 473 133007
ostat.pl. silnice 3 14040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8320
ostat.pl. zeleň 28 2680
Celkem KN 4252 9069165
Par. KMD 4252 9069165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 71
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 18
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 244
LV 384
spoluvlastník 953

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 19:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.