k.ú.: 762016 - Šanov nad Jevišovkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594873 - Šanov NUTS5 CZ0647594873
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 2 5268
orná půda 861 13443823
vinice 18 884947
zahrada 329 160109
ovoc. sad 12 95177
travní p. 17 55948
lesní poz les(ne hospodář) 35 344432
lesní poz 126 3023290
vodní pl. nádrž umělá 8 4959
vodní pl. rybník 3 73541
vodní pl. tok přirozený 22 94533
vodní pl. tok umělý 1 1685
vodní pl. zamokřená pl. 2 9270
zast. pl. společný dvůr 8 2227
zast. pl. zbořeniště 6 1121
zast. pl. 739 214266
ostat.pl. dráha 19 384546
ostat.pl. jiná plocha 187 132423
ostat.pl. manipulační pl. 42 152281
ostat.pl. neplodná půda 27 44112
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1165
ostat.pl. ostat.komunikace 268 738371
ostat.pl. silnice 4 15625
ostat.pl. skládka 1 25
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 34899
ostat.pl. zeleň 109 437778
Celkem KN 2856 20355821
Par. DKM 2856 20355821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 270
č.p. byt.dům 25
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 32
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 77
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 726
byt.z. byt 91
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 33
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 139
LV 873
spoluvlastník 1213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.09.2016 1:1000 30.09.2016 *)
DKM 1:1000 04.12.2013 část extravilánu (THM-V)
DKM-KPÚ 16.10.2009 1:1000 23.10.2009 *) JPÚ - extravilán mimo severní část
DKM-KPÚ 30.12.2002 1:1000 01.05.2003 *) část extravilánu (viniční trať)
THM-V 1:2000 31.12.1972 04.12.2013 intravilán
Ins. A 1:2000 01.01.1956 04.12.2013 část extravilánu IA a část extravilánu fotoplán 1956 po instrukci A


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 21:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.