k.ú.: 762041 - Šaratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593613 - Šaratice NUTS5 CZ0646593613
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3487 7237697
zahrada 389 162349
ovoc. sad 4 15941
travní p. 26 26166
lesní poz 15 25519
vodní pl. tok přirozený 67 67204
vodní pl. tok umělý 96 14402
vodní pl. zamokřená pl. 2 2248
zast. pl. společný dvůr 3 429
zast. pl. zbořeniště 39 5483
zast. pl. 581 169418
ostat.pl. jiná plocha 90 123049
ostat.pl. manipulační pl. 163 56256
ostat.pl. neplodná půda 36 35226
ostat.pl. ostat.komunikace 481 160886
ostat.pl. pohřeb. 2 8105
ostat.pl. silnice 154 112567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 22816
ostat.pl. zeleň 13 3575
Celkem KN 5661 8249336
Par. DKM 5661 8249336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 240
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 141
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 91
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 547
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 14
obč.z. byt 6
Celkem JED 62
LV 764
spoluvlastník 1097

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.1997
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.12.1997 1.11.1981 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 19:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.