k.ú.: 762075 - Šatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594881 - Šatov NUTS5 CZ0647594881
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 4 5966
orná půda 729 9941641
vinice 224 938155
zahrada 387 280491
ovoc. sad 5 18009
travní p. 14 32326
lesní poz les(ne hospodář) 5 18773
lesní poz 17 136617
vodní pl. tok přirozený 5 44557
vodní pl. zamokřená pl. 3 896
zast. pl. společný dvůr 7 3701
zast. pl. zbořeniště 24 3723
zast. pl. 733 245064
ostat.pl. dobývací prost. 11 10438
ostat.pl. dráha 9 123347
ostat.pl. jiná plocha 270 264902
ostat.pl. manipulační pl. 88 91421
ostat.pl. neplodná půda 84 75475
ostat.pl. ostat.komunikace 235 544856
ostat.pl. pohřeb. 1 3491
ostat.pl. silnice 31 66482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 22867
ostat.pl. zeleň 95 562536
Celkem KN 2992 13435734
Par. DKM 2992 13435734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 293
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 42
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 675
byt.z. byt 123
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 11
Celkem JED 147
LV 864
spoluvlastník 1278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.04.2007 1:1000 19.04.2007 *) extravilán dle KPÚ (DKM na celém k.ú.)
DKM-KPÚ 18.10.2004 1:1000 18.10.2004 *) 18.04.2007 extravilán dle JPÚ (DKM na celém k.ú.)
DKM 1:1000 31.12.2003 intravilán
THM-V 1:2000 01.01.1982 17.10.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.