k.ú.: 762130 - Šeberov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 768 2877492
zahrada 772 417897
ovoc. sad 5 4782
travní p. 135 294492
lesní poz 8 264427
vodní pl. nádrž umělá 8 15441
vodní pl. rybník 34 133884
vodní pl. tok přirozený 126 37587
vodní pl. tok umělý 2 529
vodní pl. zamokřená pl. 7 3719
zast. pl. společný dvůr 5 3235
zast. pl. zbořeniště 3 107
zast. pl. 1236 225792
ostat.pl. jiná plocha 360 283801
ostat.pl. manipulační pl. 24 35178
ostat.pl. neplodná půda 1 823
ostat.pl. ostat.komunikace 335 272833
ostat.pl. pohřeb. 3 6567
ostat.pl. silnice 50 49220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 45959
ostat.pl. zeleň 42 27324
Celkem KN 3929 5001089
Par. DKM 3929 5001089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 29
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 874
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če garáž 115
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1227
byt.z. byt 155
byt.z. garáž 79
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. byt 43
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 294
LV 1493
spoluvlastník 2646

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2007
THM-G 1:1000 01.07.1982 31.05.2007
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.05.2022 19:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.