k.ú.: 762130 - Šeberov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 467
orná půda 467 2614720
zahrada 870 514812
ovoc. sad 1 397
travní p. mez, stráň 5 7208
travní p. 103 416585
lesní poz 8 264427
vodní pl. nádrž umělá 8 15441
vodní pl. rybník 35 131830
vodní pl. tok přirozený 106 38204
vodní pl. tok umělý 2 529
vodní pl. zamokřená pl. 7 3695
zast. pl. společný dvůr 1 2680
zast. pl. 1270 230770
ostat.pl. jiná plocha 432 330642
ostat.pl. manipulační pl. 19 34581
ostat.pl. neplodná půda 1 823
ostat.pl. ostat.komunikace 290 325207
ostat.pl. pohřeb. 3 6567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 45957
ostat.pl. zeleň 24 15534
Celkem KN 3659 5001076
Par. DKM 3659 5001076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 27
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 886
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 120
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 1255
byt.z. byt 155
byt.z. garáž 79
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. byt 43
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 294
LV 1488
spoluvlastník 2627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2007
THM-G 1:1000 01.07.1982 31.05.2007
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:22

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.