k.ú.: 762172 - Světlá u Šebetova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 586064 - Světlá NUTS5 CZ0641586064
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 524 1700937
zahrada 178 122980
ovoc. sad 7 13939
travní p. 93 188895
lesní poz 2 15598
vodní pl. nádrž umělá 1 1466
vodní pl. tok přirozený 8 11610
zast. pl. zbořeniště 2 576
zast. pl. 159 47270
ostat.pl. dráha 2 12526
ostat.pl. jiná plocha 33 8559
ostat.pl. manipulační pl. 2 620
ostat.pl. neplodná půda 2 2928
ostat.pl. ostat.komunikace 133 90842
ostat.pl. silnice 3 12464
Celkem KN 1149 2231210
Par. DKM 8 5191
Par. KMD 1141 2226019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 157
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 212
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2014
DKM-KPÚ 15.09.2014 1:1000 18.09.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 20.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 06:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.