k.ú.: 762237 - Milatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591807 - Šebkovice NUTS5 CZ0634591807
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 73
orná půda 272 1591742
zahrada 37 30101
travní p. mez, stráň 17 11828
travní p. 118 208695
lesní poz 7 181129
vodní pl. nádrž umělá 3 11321
vodní pl. tok umělý 88 20492
zast. pl. 38 24284
ostat.pl. jiná plocha 45 37773
ostat.pl. manipulační pl. 2 7006
ostat.pl. ostat.komunikace 10 12714
ostat.pl. silnice 6 41173
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6613
ostat.pl. zeleň 1 1669
Celkem KN 646 2186613
Par. KMD 646 2186613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 33
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 113
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 23.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 11:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.