k.ú.: 762253 - Svatá Kateřina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582476 - Šebrov-Kateřina NUTS5 CZ0641582476
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 70983
zahrada 114 73203
ovoc. sad 5 3318
travní p. 139 296679
lesní poz 21 1687954
vodní pl. tok přirozený 17 7093
zast. pl. společný dvůr 1 195
zast. pl. 108 23520
ostat.pl. jiná plocha 16 3690
ostat.pl. manipulační pl. 6 4225
ostat.pl. neplodná půda 10 10102
ostat.pl. ostat.komunikace 45 22157
ostat.pl. silnice 6 30748
ostat.pl. zeleň 2 773
Celkem KN 525 2234640
Par. DKM 525 2234640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 69
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 107
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 140
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.07.1995
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.07.1995 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.