k.ú.: 762270 - Šedivec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581038 - Šedivec NUTS5 CZ0534581038
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 2085451
zahrada 111 127568
travní p. 101 307938
lesní poz 46 1103911
vodní pl. nádrž přírodní 1 2653
zast. pl. společný dvůr 2 530
zast. pl. zbořeniště 1 120
zast. pl. 119 32425
ostat.pl. jiná plocha 49 37198
ostat.pl. ostat.komunikace 43 116420
ostat.pl. silnice 6 50304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8714
Celkem KN 618 3873232
Par. DKM 617 3872045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 73
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 118
LV 166
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2019
DKM-KPÚ 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840 30.04.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.