k.ú.: 762296 - Pulovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555614 - Šemnice NUTS5 CZ0412555614
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 256160
zahrada 32 15850
travní p. 215 1702784
lesní poz les(ne hospodář) 35 408825
lesní poz 15 125709
vodní pl. nádrž umělá 5 1583
vodní pl. tok přirozený 1 25479
vodní pl. tok umělý 2 2124
vodní pl. zamokřená pl. 3 11190
zast. pl. zbořeniště 6 1286
zast. pl. 117 10307
ostat.pl. jiná plocha 29 17618
ostat.pl. manipulační pl. 7 14022
ostat.pl. neplodná půda 96 168034
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1204
ostat.pl. ostat.komunikace 29 34720
ostat.pl. silnice 2 36162
ostat.pl. zeleň 1 128
Celkem KN 620 2833185
Par. KMD 620 2833185
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 114
LV 129
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 09:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.