k.ú.: 762300 - Sedlečko u Karlových Var - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555614 - Šemnice NUTS5 CZ0412555614
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 616641
zahrada 93 68452
travní p. 173 1024545
lesní poz les(ne hospodář) 71 4232131
lesní poz 7 23711
vodní pl. nádrž umělá 2 26829
vodní pl. tok přirozený 7 186019
vodní pl. tok umělý 1 1510
vodní pl. zamokřená pl. 1 2291
zast. pl. zbořeniště 2 724
zast. pl. 139 36841
ostat.pl. jiná plocha 21 46105
ostat.pl. manipulační pl. 15 6316
ostat.pl. neplodná půda 69 96928
ostat.pl. ostat.komunikace 43 44236
ostat.pl. silnice 7 79327
ostat.pl. zeleň 1 265
Celkem KN 678 6492871
Par. DKM 186 1649573
Par. KMD 492 4843298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 62
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 136
LV 105
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.05.2012 1:1000 05.06.2012 *)
KMD 1:1000 28.06.2010 mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 2010 05.06.2012 KPÚ
S-SK GS 1:2880 1842 28.06.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 14:04

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.