k.ú.: 762377 - Šerkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583944 - Šerkovice NUTS5 CZ0643583944
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 1297985
zahrada 162 139960
ovoc. sad 17 55079
travní p. 134 237973
lesní poz 258 2798142
vodní pl. nádrž umělá 3 2669
vodní pl. tok přirozený 32 69017
vodní pl. tok umělý 10 2119
zast. pl. zbořeniště 1 30
zast. pl. 176 44611
ostat.pl. jiná plocha 89 46715
ostat.pl. manipulační pl. 9 8164
ostat.pl. neplodná půda 14 8849
ostat.pl. ostat.komunikace 132 144323
ostat.pl. silnice 2 10198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2590
ostat.pl. zeleň 3 1208
Celkem KN 1334 4869632
Par. DKM 1334 4869632
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 119
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 168
LV 231
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.09.2012 1:1000 25.09.2012 *)
DKM 1:2000 23.06.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.06.1997


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.