k.ú.: 762407 - Šestajovice u Jaroměře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547654 - Šestajovice NUTS5 CZ0523547654
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 300 3298980
zahrada 82 59099
travní p. 504 1964756
lesní poz 129 443506
vodní pl. tok přirozený 151 127580
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 8 3274
zast. pl. 119 78329
ostat.pl. jiná plocha 18 21634
ostat.pl. manipulační pl. 30 19025
ostat.pl. neplodná půda 56 22208
ostat.pl. ostat.komunikace 145 58244
ostat.pl. pohřeb. 1 1422
ostat.pl. silnice 9 71156
Celkem KN 1553 6169363
Par. DKM 1553 6169363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 107
LV 265
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2007
THM-V 1:2000 10.07.1971 27.09.2007
S-SK GS 1:2880 1840 10.07.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 06:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.