k.ú.: 762474 - Šilheřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510432 - Šilheřovice NUTS5 CZ0805510432
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8109 - Hlučín
Pověřený obecní úřad 81091 - Hlučín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 640 8218645
zahrada 472 284407
travní p. 154 363286
lesní poz les s budovou 6 1262
lesní poz les(ne hospodář) 28 3926997
lesní poz 95 6607232
vodní pl. nádrž přírodní 1 2554
vodní pl. nádrž umělá 9 128533
vodní pl. tok přirozený 34 55759
vodní pl. tok umělý 38 67320
vodní pl. zamokřená pl. 8 5505
zast. pl. společný dvůr 36 13478
zast. pl. zbořeniště 20 5349
zast. pl. 631 231899
ostat.pl. dálnice 3 68041
ostat.pl. jiná plocha 183 169448
ostat.pl. manipulační pl. 12 53827
ostat.pl. neplodná půda 41 101149
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1364
ostat.pl. ostat.komunikace 274 364759
ostat.pl. pohřeb. 3 3743
ostat.pl. silnice 19 101345
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22319
ostat.pl. zeleň 72 855192
Celkem KN 2782 21653413
Par. DKM 2782 21653413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 15
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 405
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. zem.stav 5
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 627
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. j.nebyt 42
Celkem JED 110
LV 697
spoluvlastník 957

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2004
Ins. A 1:2000 01.07.1937 29.06.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 20:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.