k.ú.: 762482 - Šimanov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588008 - Šimanov NUTS5 CZ0632588008
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 2472338
zahrada 153 76316
ovoc. sad 2 6049
travní p. 441 1216756
lesní poz les s budovou 1 4
lesní poz ostat.komunikace 1 1768
lesní poz 125 2094481
vodní pl. nádrž umělá 4 4017
vodní pl. rybník 8 19407
vodní pl. tok přirozený 37 8878
vodní pl. tok umělý 9 1232
zast. pl. zbořeniště 6 2463
zast. pl. 164 51941
ostat.pl. jiná plocha 62 22699
ostat.pl. manipulační pl. 23 43833
ostat.pl. neplodná půda 54 27282
ostat.pl. ostat.komunikace 179 107760
ostat.pl. silnice 6 64538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6190
ostat.pl. zeleň 3 628
Celkem KN 1581 6228580
Par. KMD 1581 6228580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 159
LV 243
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2016
KM-D 1:2000 18.12.2000 25.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 21:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.