k.ú.: 762521 - Šimonovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564460 - Šimonovice NUTS5 CZ0513564460
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 251641
zahrada 89 97317
travní p. 188 785381
lesní poz 20 87453
vodní pl. nádrž přírodní 1 812
vodní pl. tok přirozený 5 5286
vodní pl. tok umělý 3 1189
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 136 25164
ostat.pl. dráha 1 43041
ostat.pl. jiná plocha 30 23725
ostat.pl. manipulační pl. 4 420
ostat.pl. neplodná půda 23 16012
ostat.pl. ostat.komunikace 44 36983
ostat.pl. silnice 4 19759
Celkem KN 595 1394226
Par. DKM 595 1394226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 67
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 133
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 153
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2001 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.09.1986 28.02.2001 Od -dle údajů KP.ZMVM Šimonovice (námitky 1986).
S-SK GS 1:2880 1843 15.09.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.