k.ú.: 762539 - Krásná Lípa u Šindelové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560677 - Šindelová NUTS5 CZ0413560677
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 52 31112
travní p. 97 1638829
lesní poz les(ne hospodář) 7 438773
lesní poz 7 13041
vodní pl. nádrž umělá 3 2797
vodní pl. tok přirozený 7 9059
zast. pl. zbořeniště 4 787
zast. pl. 112 20512
ostat.pl. jiná plocha 66 28287
ostat.pl. neplodná půda 75 62138
ostat.pl. ostat.komunikace 47 33778
ostat.pl. pohřeb. 2 2119
ostat.pl. silnice 4 26249
Celkem KN 483 2307481
Par. KMD 483 2307481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 111
LV 113
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2016
KM-D 1:2000 04.09.2000 13.06.2016
S-SK GS 1:2880 1842 04.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 20:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.