k.ú.: 762580 - Milíře u Šindelové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560677 - Šindelová NUTS5 CZ0413560677
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 26586
zahrada 10 4289
travní p. 158 2329339
lesní poz les(ne hospodář) 103 9133518
lesní poz 24 33071
vodní pl. nádrž umělá 1 1419
vodní pl. tok přirozený 17 33375
vodní pl. zamokřená pl. 3 10848
zast. pl. zbořeniště 9 1545
zast. pl. 64 5185
ostat.pl. jiná plocha 59 26826
ostat.pl. manipulační pl. 8 11264
ostat.pl. neplodná půda 133 679222
ostat.pl. ostat.komunikace 65 74418
ostat.pl. silnice 2 64743
Celkem KN 660 12435648
Par. KMD 660 12435648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 86
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
KM-D 1:2000 04.09.2000 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1842 04.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 06:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.