k.ú.: 762661 - Široký Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578851 - Široký Důl NUTS5 CZ0533578851
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 483 3054051
zahrada 319 221207
travní p. 349 893132
lesní poz 264 1370712
vodní pl. nádrž umělá 6 2274
vodní pl. tok přirozený 55 8108
vodní pl. zamokřená pl. 4 1678
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 9 1572
zast. pl. 235 75902
ostat.pl. jiná plocha 293 185484
ostat.pl. manipulační pl. 46 22999
ostat.pl. neplodná půda 52 69060
ostat.pl. ostat.komunikace 110 43027
ostat.pl. pohřeb. 2 1020
ostat.pl. silnice 59 63186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 188
ostat.pl. zeleň 6 3067
Celkem KN 2294 6016712
Par. KMD 2294 6016712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 216
LV 266
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.