k.ú.: 762709 - Škrdlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596876 - Škrdlovice NUTS5 CZ0635596876
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 605 2356720
zahrada 260 114892
travní p. 555 1310072
lesní poz les s budovou 1 62
lesní poz 123 1439054
vodní pl. rybník 5 21196
vodní pl. tok přirozený 3 564
vodní pl. tok umělý 61 14156
zast. pl. společný dvůr 2 769
zast. pl. zbořeniště 16 5044
zast. pl. 358 87908
ostat.pl. jiná plocha 222 132690
ostat.pl. manipulační pl. 38 47345
ostat.pl. neplodná půda 12 8971
ostat.pl. ostat.komunikace 173 126211
ostat.pl. pohřeb. 1 3187
ostat.pl. silnice 10 66894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 19924
Celkem KN 2449 5755659
Par. DKM 1 261
Par. KMD 2448 5755398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 236
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 356
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 17
LV 463
spoluvlastník 700

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 19:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.