k.ú.: 762733 - Škvorec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538884 - Škvorec NUTS5 CZ0209538884
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21034 - Úvaly

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 568 5964158
zahrada 714 586549
ovoc. sad 9 49050
travní p. 101 334275
lesní poz les s budovou 23 869
lesní poz 99 379117
vodní pl. nádrž umělá 2 2086
vodní pl. rybník 2 1198
vodní pl. tok přirozený 34 29887
vodní pl. zamokřená pl. 1 529
zast. pl. společný dvůr 11 632
zast. pl. zbořeniště 1 72
zast. pl. 771 210596
ostat.pl. jiná plocha 90 45910
ostat.pl. manipulační pl. 15 83409
ostat.pl. neplodná půda 346 351057
ostat.pl. ostat.komunikace 163 204799
ostat.pl. pohřeb. 3 2921
ostat.pl. silnice 37 118347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22203
ostat.pl. zeleň 34 47621
Celkem KN 3028 8435285
Par. DKM 1074 6748018
Par. KMD 1954 1687267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 520
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 94
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 782
byt.z. byt 84
byt.z. j.nebyt 10
byt.z. rozest. 9
obč.z. byt 18
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 128
LV 1098
spoluvlastník 1722

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016 na části
DKM-KPÚ 05.03.2014 1:1000 07.03.2014 *) na části
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 24.05.2022 08:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.