k.ú.: 762792 - Šlapanice u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583952 - Šlapanice NUTS5 CZ0643583952
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3256 8913145
vinice 24 16315
zahrada skleník-pařeniš. 2 68
zahrada 1770 606255
ovoc. sad 20 21112
travní p. 162 95802
lesní poz 53 61016
vodní pl. nádrž umělá 52 46689
vodní pl. rybník 20 6155
vodní pl. tok přirozený 120 59017
vodní pl. tok umělý 6 2445
vodní pl. zamokřená pl. 25 17423
zast. pl. společný dvůr 9 2735
zast. pl. zbořeniště 13 2614
zast. pl. 2614 651666
ostat.pl. dráha 15 112925
ostat.pl. jiná plocha 777 445762
ostat.pl. manipulační pl. 209 182173
ostat.pl. neplodná půda 146 84218
ostat.pl. ost.dopravní pl. 52 832677
ostat.pl. ostat.komunikace 1378 483153
ostat.pl. pohřeb. 6 12262
ostat.pl. silnice 78 118346
ostat.pl. skládka 1 2324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 44462
ostat.pl. zeleň 265 76315
Celkem KN 11105 12897074
Par. DKM 11105 12897074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1333
č.p. byt.dům 58
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 341
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 10
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 280
č.e. jiná st. 77
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 41
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 146
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 11
s roz.jed 1
Celkem BUD 2565
byt.z. byt 1021
byt.z. garáž 152
byt.z. j.nebyt 35
obč.z. byt 283
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 47
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 34
Celkem JED 1580
LV 4393
spoluvlastník 7813

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.05.2012
DKM-KPÚ 26.03.2007 1:2000 16.04.2007 *) JPÚ zplatněna dne 16.4.2007 řízením Z-8128/2007-703, NZ:PUP-1/2007-703.VÚ nebyl založen
THM-G 1:2000 15.02.1973 11.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 20:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.