k.ú.: 762822 - Šlapanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569585 - Šlapanov NUTS5 CZ0631569585
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 3964288
zahrada 245 112244
travní p. 320 1221650
lesní poz les(ne hospodář) 4 113189
lesní poz 153 2198873
vodní pl. nádrž umělá 5 23951
vodní pl. rybník 5 4859
vodní pl. tok přirozený 12 51958
vodní pl. tok umělý 3 571
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 402 109850
ostat.pl. dráha 18 66986
ostat.pl. jiná plocha 169 191137
ostat.pl. manipulační pl. 33 221235
ostat.pl. neplodná půda 20 15935
ostat.pl. ostat.komunikace 169 172503
ostat.pl. pohřeb. 2 15254
ostat.pl. silnice 103 133844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 23834
Celkem KN 1765 8642208
EN 3 3787
GP 563 6156340
Celkem ZE 566 6160127
Par. KMD 1765 8642208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 68
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 7
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 33
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 380
byt.z. byt 32
obč.z. byt 23
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 56
LV 423
spoluvlastník 609

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2017 bez doplnění parcel ZE GP a sním spojené PK
S-SK GS 1:2880 1838 08.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.05.2022 19:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.