k.ú.: 762873 - Nové Hraběcí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 8593
zahrada 64 53421
travní p. 166 751926
lesní poz 4 588208
vodní pl. rybník 9 31342
vodní pl. tok přirozený 9 5533
vodní pl. tok umělý 1 798
vodní pl. zamokřená pl. 1 7841
zast. pl. společný dvůr 2 249
zast. pl. zbořeniště 13 3634
zast. pl. 73 17278
ostat.pl. jiná plocha 9 11236
ostat.pl. manipulační pl. 3 23108
ostat.pl. neplodná půda 18 28106
ostat.pl. ostat.komunikace 34 30789
ostat.pl. silnice 2 7866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 889
Celkem KN 418 1570817
Par. KMD 418 1570817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 71
LV 88
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.10.2009
S-SK GS 1:2880 1843 28.10.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 17.05.2022 08:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.