k.ú.: 762881 - Rožany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 328333
zahrada 135 91172
ovoc. sad 1 25603
travní p. 314 1903930
lesní poz 60 1458661
vodní pl. nádrž umělá 4 8651
vodní pl. rybník 4 31896
vodní pl. tok přirozený 25 26260
vodní pl. tok umělý 3 7679
vodní pl. zamokřená pl. 2 9166
zast. pl. společný dvůr 2 739
zast. pl. zbořeniště 35 9892
zast. pl. 129 32091
ostat.pl. jiná plocha 80 179831
ostat.pl. manipulační pl. 12 34255
ostat.pl. neplodná půda 15 18940
ostat.pl. ostat.komunikace 92 74749
ostat.pl. silnice 9 26822
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1592
ostat.pl. zeleň 2 266
Celkem KN 958 4270528
Par. KMD 958 4270528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 67
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 128
LV 158
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.10.2009
S-SK GS 1:2880 1843 28.10.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 17.05.2022 09:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.