k.ú.: 762890 - Šluknov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562858 - Šluknov NUTS5 CZ0421562858
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 81697
zahrada 1026 557056
travní p. 375 2655169
lesní poz 72 1402006
vodní pl. nádrž umělá 5 48202
vodní pl. rybník 5 105654
vodní pl. tok přirozený 31 36594
vodní pl. tok umělý 1 2512
vodní pl. zamokřená pl. 1 283
zast. pl. společný dvůr 24 3701
zast. pl. zbořeniště 112 26909
zast. pl. 1322 355041
ostat.pl. dráha 9 102771
ostat.pl. jiná plocha 222 143980
ostat.pl. manipulační pl. 129 138394
ostat.pl. neplodná půda 43 29263
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 727
ostat.pl. ostat.komunikace 441 260415
ostat.pl. pohřeb. 2 23109
ostat.pl. silnice 23 78558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 65610
ostat.pl. zeleň 76 113620
Celkem KN 3981 6231271
Par. DKM 3050 1513465
Par. KMD 931 4717806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 79
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 27
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 627
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 43
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 298
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
Celkem BUD 1310
byt.z. byt 404
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 52
Celkem JED 457
LV 1127
spoluvlastník 1393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2010
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2010 28.02.1824 extr.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 17.05.2022 09:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.