k.ú.: 762962 - Bedřichov v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579742 - Špindlerův Mlýn NUTS5 CZ0525579742
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 12 4158
travní p. 94 170153
lesní poz les(ne hospodář) 92 10256674
lesní poz sport.a rekr.pl. 35 147031
lesní poz 57 6011716
vodní pl. tok přirozený 13 95471
vodní pl. tok umělý 3 5066
vodní pl. zamokřená pl. 5 5218
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. 322 95818
ostat.pl. jiná plocha 220 261042
ostat.pl. manipulační pl. 69 120903
ostat.pl. neplodná půda 28 58177
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4821
ostat.pl. ostat.komunikace 112 120979
ostat.pl. silnice 34 85180
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 84577
ostat.pl. zeleň 11 17840
Celkem KN 1129 17544852
Par. DKM 876 825429
Par. KMD 253 16719423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 34
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 24
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 306
byt.z. byt 600
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 70
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 32
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. sk.bneb 6
Celkem JED 725
LV 860
spoluvlastník 1709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2014
KMD 1:1000 05.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 05.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 28.05.2022 06:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.