k.ú.: 763012 - Labská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579742 - Špindlerův Mlýn NUTS5 CZ0525579742
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 291 1193954
lesní poz les(ne hospodář) 79 3862119
lesní poz sport.a rekr.pl. 12 23053
lesní poz 37 1291425
vodní pl. nádrž umělá 2 45
vodní pl. tok přirozený 7 114792
vodní pl. zamokřená pl. 29 62540
zast. pl. zbořeniště 2 365
zast. pl. 174 56650
ostat.pl. jiná plocha 60 72026
ostat.pl. manipulační pl. 11 24169
ostat.pl. neplodná půda 179 130809
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 107
ostat.pl. ostat.komunikace 141 111862
ostat.pl. silnice 51 45574
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2810
ostat.pl. zeleň 2 1468
Celkem KN 1082 6993768
Par. KMD 1082 6993768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 8
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 153
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 16
Celkem JED 45
LV 173
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 18.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 15:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.