k.ú.: 763063 - Přední Labská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579742 - Špindlerův Mlýn NUTS5 CZ0525579742
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 316
travní p. 198 977734
lesní poz les(ne hospodář) 91 12725815
lesní poz 11 35429
vodní pl. nádrž umělá 1 3576
vodní pl. tok přirozený 16 89915
vodní pl. tok umělý 8 4881
vodní pl. zamokřená pl. 6 10077
zast. pl. zbořeniště 4 572
zast. pl. 107 37114
ostat.pl. jiná plocha 35 37523
ostat.pl. manipulační pl. 27 52091
ostat.pl. neplodná půda 152 181029
ostat.pl. ostat.komunikace 103 86145
ostat.pl. silnice 38 49537
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 41322
ostat.pl. zeleň 43 282862
Celkem KN 852 14615938
Par. KMD 852 14615938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 102
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 107
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 11.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 09:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.