k.ú.: 763098 - Špindlerův Mlýn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579742 - Špindlerův Mlýn NUTS5 CZ0525579742
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 5 1943
travní p. 449 1269329
lesní poz les(ne hospodář) 201 29572400
lesní poz sport.a rekr.pl. 2 8994
lesní poz 99 4850810
vodní pl. nádrž umělá 2 43796
vodní pl. tok přirozený 32 265798
vodní pl. tok umělý 4 1131
zast. pl. společný dvůr 6 787
zast. pl. zbořeniště 8 1707
zast. pl. 454 183253
ostat.pl. jiná plocha 347 267146
ostat.pl. manipulační pl. 97 227431
ostat.pl. neplodná půda 143 233114
ostat.pl. ostat.komunikace 307 341197
ostat.pl. pohřeb. 1 1927
ostat.pl. silnice 21 78539
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 83 389947
ostat.pl. zeleň 44 44127
Celkem KN 2305 37783376
Par. DKM 950 752555
Par. KMD 1355 37030821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 21
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 4
č.p. obč.vyb 34
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 65
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če ubyt.zař 12
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 426
byt.z. byt 376
byt.z. garáž 42
byt.z. j.nebyt 71
obč.z. byt 94
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 314
obč.z. rozest. 2
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 917
LV 975
spoluvlastník 2177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2016
DKM 1:1000 13.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 13.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 00:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.