k.ú.: 763136 - Nezbavětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 553590 - Nezbavětice NUTS5 CZ0323553590
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 481 2656984
zahrada 114 67914
ovoc. sad 8 13964
travní p. 383 913028
lesní poz les(ne hospodář) 2 1393
lesní poz 104 680943
vodní pl. nádrž přírodní 1 216
vodní pl. nádrž umělá 12 5911
vodní pl. tok přirozený 30 13423
zast. pl. 142 61757
ostat.pl. jiná plocha 49 18647
ostat.pl. manipulační pl. 13 95004
ostat.pl. neplodná půda 104 47705
ostat.pl. ostat.komunikace 188 104123
ostat.pl. pohřeb. 3 908
ostat.pl. silnice 51 58147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10068
ostat.pl. zeleň 2 61
Celkem KN 1692 4750196
Par. DKM 1692 4750196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 100
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 138
LV 194
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2012
THM-G 1:2000 01.01.1973 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.05.2022 03:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.