k.ú.: 763161 - Štarnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552011 - Štarnov NUTS5 CZ0712552011
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1074 8301658
zahrada 422 222506
ovoc. sad 3 22421
travní p. 119 344973
lesní poz 6 51347
vodní pl. nádrž umělá 2 2948
vodní pl. tok přirozený 35 108023
vodní pl. zamokřená pl. 1 717
zast. pl. společný dvůr 1 37
zast. pl. zbořeniště 17 3530
zast. pl. 426 157421
ostat.pl. dráha 3 173714
ostat.pl. jiná plocha 52 33660
ostat.pl. manipulační pl. 53 68160
ostat.pl. neplodná půda 18 101287
ostat.pl. ostat.komunikace 170 201426
ostat.pl. pohřeb. 2 2868
ostat.pl. silnice 7 65413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10249
ostat.pl. zeleň 5 9152
Celkem KN 2424 9881510
Par. DKM 2424 9881510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 283
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 2
Celkem BUD 396
byt.z. byt 6
obč.z. byt 7
Celkem JED 13
LV 685
spoluvlastník 1007

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2004
S-SK ŠD 1:2500 1933 29.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.