k.ú.: 763179 - Brložec u Štědré - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555622 - Štědrá NUTS5 CZ0412555622
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1897252
zahrada 39 46989
ovoc. sad 1 13223
travní p. 96 782542
lesní poz 78 1399175
vodní pl. nádrž umělá 2 2588
vodní pl. rybník 7 114679
vodní pl. tok přirozený 1 1771
vodní pl. tok umělý 14 14809
vodní pl. zamokřená pl. 12 37822
zast. pl. zbořeniště 6 1781
zast. pl. 44 20504
ostat.pl. dráha 5 20762
ostat.pl. jiná plocha 24 15723
ostat.pl. manipulační pl. 20 11884
ostat.pl. neplodná půda 66 70108
ostat.pl. ostat.komunikace 72 72840
ostat.pl. silnice 23 19497
ostat.pl. zeleň 17 3353
Celkem KN 675 4547302
Par. KMD 675 4547302
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 43
LV 59
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 05:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.