k.ú.: 763187 - Lažany u Štědré - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555622 - Štědrá NUTS5 CZ0412555622
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 2241420
zahrada 39 32513
travní p. 215 1907974
lesní poz les(ne hospodář) 1 432
lesní poz 77 1416466
vodní pl. nádrž umělá 5 6095
vodní pl. tok umělý 13 17811
vodní pl. zamokřená pl. 4 12427
zast. pl. zbořeniště 4 3938
zast. pl. 52 30008
ostat.pl. dráha 9 14715
ostat.pl. jiná plocha 44 31879
ostat.pl. manipulační pl. 22 5800
ostat.pl. neplodná půda 145 119737
ostat.pl. ostat.komunikace 71 85234
ostat.pl. silnice 26 31312
ostat.pl. zeleň 10 1326
Celkem KN 880 5959087
Par. KMD 880 5959087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 11
č.p. víceúčel 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 51
LV 76
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 09:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.