k.ú.: 763217 - Štědrá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555622 - Štědrá NUTS5 CZ0412555622
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 2889308
zahrada 101 116023
ovoc. sad 2 32034
travní p. 114 597141
lesní poz 40 431340
vodní pl. nádrž umělá 10 25185
vodní pl. tok přirozený 4 1289
vodní pl. tok umělý 20 9454
vodní pl. zamokřená pl. 7 27830
zast. pl. společný dvůr 1 571
zast. pl. zbořeniště 8 2081
zast. pl. 136 62421
ostat.pl. dráha 12 32931
ostat.pl. jiná plocha 50 64067
ostat.pl. manipulační pl. 20 83481
ostat.pl. neplodná půda 88 93319
ostat.pl. ostat.komunikace 79 56364
ostat.pl. pohřeb. 2 3502
ostat.pl. silnice 10 45351
ostat.pl. zeleň 11 48040
Celkem KN 914 4621732
Par. DKM 532 885432
Par. KMD 382 3736300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 130
byt.z. byt 50
Celkem JED 50
LV 167
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010 extravilán
DKM 1:1000 27.10.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1971 27.10.2010 extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1971 27.10.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.