k.ú.: 763233 - Lačnov u Lysic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582492 - Štěchov NUTS5 CZ0641582492
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 151143
zahrada 83 47376
ovoc. sad 5 16606
travní p. 94 197896
lesní poz les s budovou 1 5
lesní poz 49 107457
vodní pl. tok přirozený 15 6129
zast. pl. 55 11941
ostat.pl. jiná plocha 15 2329
ostat.pl. neplodná půda 36 41953
ostat.pl. ostat.komunikace 53 26102
Celkem KN 440 608937
Par. KMD 440 608937
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 55
LV 62
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2015
KM-D 1:2000 24.05.2000 11.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 19:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.