k.ú.: 763322 - Mravín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571563 - Jenišovice NUTS5 CZ0531571563
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 1825571
zahrada 50 33295
ovoc. sad 7 36356
travní p. 93 254559
lesní poz 39 153380
vodní pl. nádrž umělá 2 847
vodní pl. tok přirozený 74 9856
zast. pl. 36 26187
ostat.pl. jiná plocha 6 1415
ostat.pl. neplodná půda 63 51184
ostat.pl. ostat.komunikace 54 38984
ostat.pl. silnice 18 27826
Celkem KN 718 2459460
Par. KMD 718 2459460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 36
LV 90
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2009
S-SK GS 1:2880 1839 29.07.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 20:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.