k.ú.: 763411 - Březce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505161 - Štěpánov NUTS5 CZ0712505161
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1651607
zahrada 138 111606
travní p. 5 14372
lesní poz 100 198055
vodní pl. nádrž umělá 1 1361
vodní pl. tok přirozený 5 13774
zast. pl. společný dvůr 3 550
zast. pl. 132 58873
ostat.pl. dráha 2 29385
ostat.pl. jiná plocha 14 9828
ostat.pl. manipulační pl. 2 506
ostat.pl. neplodná půda 3 1721
ostat.pl. ostat.komunikace 91 51231
ostat.pl. silnice 8 58278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1131
ostat.pl. zeleň 3 690
Celkem KN 663 2202968
Par. DKM 663 2202968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 132
LV 178
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1985 01.09.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.