k.ú.: 763438 - Štěpánov u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505161 - Štěpánov NUTS5 CZ0712505161
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1820 9910416
zahrada 817 363320
travní p. 361 1058470
lesní poz 323 2894285
vodní pl. nádrž umělá 1 12981
vodní pl. tok přirozený 15 210667
vodní pl. tok umělý 18 19800
vodní pl. zamokřená pl. 2 2839
zast. pl. společný dvůr 11 4104
zast. pl. zbořeniště 1 205
zast. pl. 925 384816
ostat.pl. dráha 9 235180
ostat.pl. jiná plocha 386 242152
ostat.pl. manipulační pl. 69 96355
ostat.pl. neplodná půda 8 4507
ostat.pl. ostat.komunikace 467 336026
ostat.pl. pohřeb. 1 5601
ostat.pl. silnice 51 94978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 19101
ostat.pl. zeleň 18 27461
Celkem KN 5309 15923264
Par. DKM 5309 15923264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 486
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 156
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 18
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 890
byt.z. byt 226
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 19
Celkem JED 258
LV 1423
spoluvlastník 2873

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1985 01.07.2000
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.