k.ú.: 763454 - Olešnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596884 - Štěpánov nad Svratkou NUTS5 CZ0635596884
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 217222
zahrada 76 59441
ovoc. sad 4 16972
travní p. mez, stráň 8 15191
travní p. 170 533450
lesní poz ostat.komunikace 1 2079
lesní poz 71 981017
vodní pl. nádrž umělá 2 1385
vodní pl. rybník 3 4331
vodní pl. tok přirozený 26 48510
vodní pl. tok umělý 8 6393
zast. pl. zbořeniště 2 897
zast. pl. 112 35048
ostat.pl. jiná plocha 37 23244
ostat.pl. manipulační pl. 19 33664
ostat.pl. neplodná půda 88 65393
ostat.pl. ostat.komunikace 47 27170
ostat.pl. silnice 49 31577
ostat.pl. zeleň 3 160
Celkem KN 785 2103144
Par. KMD 785 2103144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 44
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 15
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 112
LV 134
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 09:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.